Med eegi båt till Bisaballen

Borgås stadsplaneringschef funderar på skärgården i östra Nyland, och det här med hur man ska kunna röra sig mellan öarna.

Isarna har släppt. Ganska tjocka isar den här våren. Tankarna går till skärgården. Borgå, Sibbo och Lovisa hör till sällsynta områden i världen som omfattar en helt underbar skärgård. Natursköna öar med klippor och sandstränder, skyddade vikar med rikt fågelliv, öppna vatten med farleder i alla väderstreck. Vägförbindelse till uddar långt ute i skärgården. Vart kan man ta sig, hur ska man ta sig dit, hurudan service finns där? Är övärlden till för oss alla eller måste man äga båt och stuga för att uppleva den?