Traditionscentret bygger nätverk

Behovet av en lägergård är stor i Östnyland och byggnadsvårdsverksamheten borde koordineras i landet. Där har Traditionscentrum Kuggom en viktig uppgift att fylla.

FRAMTIDSTRO. Festsalen är redan i flitigt bruk i gamla Kuggomskolan. Traditionscentrets framtida verksamhet håller på att ta form. Projektledarna Niklas Grönroos och Nina Welling ser ljust på framtiden tillsammans med projektassistenten Barbro Bergman-Robertz i mitten.
19.02.2016 13:00 UPPDATERAD 23.02.2016 16:11
Den vanligaste frågan som projektledarna Nina Welling och Niklas Grönroos på traditionscentret har fått den senaste tiden är när kurser åter kan arrangeras i före detta Kuggomskolan.
– För tillfället bygger vi nätverk med en massa olika aktörer som i framtiden kan bli våra samarbetspartners, säger Grönroos. Vi vill få till stånd en kontinuerlig verksamhet, inte bara olika projekt som löper över några år.
Eftersom Traditionscentrum Kuggom inte längre är en skola sker kurserna i framtiden i samarbete med andra utbildningsaktörer. Diskussioner har förts bland annat med Borgå folkakademi och med Kansansivistysliiton opintokeskus. Kursverksamheten är ändå bara en del av en större helhet som planeras på området.
Andra blivande samarbetspartners är evenemanget Lovisa Historiska Hus som genom traditionscentret kan få synlighet också under vinterhalvåret. Med tanke på köksfunktionen har diskussioner förts med Strömforsföretaget Juhlapalvelu Fellmanni.
Östnyland saknar också en större lägergård speciellt nu då Kvarnudden i Pernå är till salu.
– Vi kan ge inkvartering åt 45 personer, säger Welling. Genom tidningen Östnyland fick vi nyligen bra gensvar på uppropet om att vi behöver inventarier till internatet. Och här har redan allt från körer till scouter, teatergrupper och församlingar bokat in sig.
I framtiden hoppas traditionscentret tillsammans med lokala aktörer kunna göra landsbygden bekant för stadsborna. I närheten av fastigheten finns gårdar med djur som lägerdeltagarna kan göra utflykter till.
Verksamheten är uppdelad i två projekt. Welling håller i trådarna för utvecklingen av traditionscentret och Grönroos leder projektet med byggnadsvårdscentret. I framtiden ser de gärna att även båtbyggartraditionerna lever vidare. Bidrag kan sökas separat för ett sådant projekt.
Grönroos som själv varit elev på båtbyggnadslinjen i Kuggom har under tio års tid drömt om att få byggnadsvårdsverksamheten koordinerad i Finland.
– Att renovera gamla byggnader är inne i dag men få vet var de ska få svar på alla frågor som uppstår.
I Sverige har han sett hur bra man lyckats samla och dokumentera såväl praktiska som universitetsvärldens kunskaper om byggnadsvård.
Föreningen Kamratförbundet för Kuggomskolan har ett tre år långt hyreskontrakt med fastighetsägaren Fastighets Ab Folkfast. I praktiken kan en försäljning av byggnaden bli aktuell i framtiden, men den som köper byggnaden bör satsa på utbildning eftersom området är planlagt för det ändamålet.
Welling och Grönroos känner också att deras projekt får ett stort stöd av Svenska folkskolans vänner (SFV). Bidraget var 50 000 euro 2015 och lika mycket erhålls 2016. Ekonomiskt stöd för centret torde också fås av Närings-, trafik- och miljöcentralen. Övergången till ny teknik där har lett till att processen för beviljandet av bidrag försenats. Om utbetalningen av bidraget dröjer har SFV lovat ge stöd under väntetiden.

ANDRA LÄSER