Berätta den egna byns historia

Li-Marie Santala jobbar med och för verksamhet i de östnyländska byarna. Nu är det tid att anmäla sig till Öppna byar-dagen, med program som passar just i den egna byn.

Li-Marie Santala vill se fler livskraftiga b yar.
Stina Jäderholm
14.05.2022 09:10
Det gäller att skapa ett intresse för den egna byn och byverksamhet både hos nyinflyttade och de som bott i byn i generationer. Där kan "storytelling" spela en stor roll, säger byarådgivare Li-Marie Santala vid SILMU-byar.

ANDRA LÄSER