Kårkullakrisen: Bollen tillbaka till fullmäktige – "Det är som intrigen i en film"

Eftersom Kårkullas styrelse gick emot fullmäktiges uppmaning att lämna gamla konflikter bakom sig tvingas fullmäktige igen ta itu med den låsta situationen.

Inget ljus i sikte för de konflikter som tärt på Kårkullas verksamhet under det senaste halvåret. Foto: Ari Sundberg/SPT
18.12.2020 17:10 UPPDATERAD 18.12.2020 17:13
Kårkullas fullmäktige måste nu ta ställning till vad man ska göra med samkommunens styrelse som trots fullmäktiges uppmaning om att lämna gamla konflikter bakom sig på sitt möte i torsdags valde att gräva ner sig ännu mera i skyttegravarna.
– Jag har föreslagit för fullmäktigeordförande Christer Rönnlund (SFP) att vi håller ett till extra insatt fullmäktigemöte i början av nästa år där vi tar ställning till styrelsens framtid, säger Jonas Heikkilä (Gröna), vice ordförande för Kårkullas fullmäktige.
– Jag ser ingen annan möjlighet än att tillsätta ett utskott som utvärderar styrelsen.

Detta har hänt

10.11 röstade Kårkullas styrelse med rösterna 6-5 för ett misstroende mot samkommunens direktör Sofia Ulfstedt.
Ärendet gick vidare till Kårkullas fullmäktige som röstade för fortsatt förtroende för Ulfstedt på sitt möte 16.12.
Rösterna föll 206-42,5. Kommunerna har olika antal röster beroende på storlek.
I fullmäktige sitter 44 ledamöter från de kommuner som är medlemmar i Kårkulla samkommun.
På styrelsemötet 17.12 röstade styrelsen med rösterna 6-5 för fortsatt förtroende för Ulfstedt.
Kårkulla samkommun erbjuder boende och andra tjänster för personer med funktionsnedsättningar i Svenskfinland.
Heikkilä hade föreslagit detta inför onsdagens fullmäktigemöte med stöd av en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna. Men han valde att dra tillbaka förslaget delvis på grund av att det är så kort tid till kommunalvalet då styrelsen ändå byts ut. I stället valde fullmäktige att enhälligt ge styrelsen sitt förtroende med uppmaningen att styrelsen ska gå vidare från gamla konflikter och börja arbeta med Kårkullas brukare, personal och ägarkommuners bästa i åtanke.
Men styrelsen var inte beredd att lämna konflikten om Kårkullas direktör Sofia Ulfstedt bakom sig. Fullmäktige röstade med överväldigande majoritet för fortsatt förtroende för Ulfstedt. Det skulle bara vara en formalitet för styrelsen att konstatera att samkommunsdirektören har fullmäktiges förtroende och att ärendet därmed är slutbehandlat.
Inget ljus i sikte för de konflikter som tärt på Kårkullas verksamhet under det senaste halvåret. Foto: Kårkulla
Men de styrelsemedlemmar som tidigare kritiserat Ulfstedts ledarskap ville ha en omröstning. Resultatet blev att Ulfstedt fick styrelsens förtroende med rösterna 6-5, men bara på grund av att Mikael Forsbäcks (Sannf) ersättare Pekka Tiusanen röstade fel. Han skulle egentligen ha röstat mot ett förtroende för Ulfstedt.
Enligt Kommunförbundets jurist borde styrelsen inte kunna rösta om förtroende för Ulfstedt efter att ärendet behandlats i fullmäktige. Nu blev slutresultatet ändå i enlighet med fullmäktiges beslut på grund av röstningsmissen.
– Det är som intrigen i en film. Det skulle ha blivit en intressant juridisk process om styrelsens majoritet röstat mot ett förtroende, konstaterar Jonas Heikkilä.
LÄS MERA här

"Personalen mår illa"

Fullmäktiges ordförande Christer Rönnlund (SFP) säger att personalens bästa är det viktigaste just nu.
– Personalen har mått illa på grund av den här härvan, säger han.
Jonas Heikkilä (Gröna), Kårkullas vice ordförande, säger att han inte ser något annat val än att ett utskott utvärderar styrelsens verksamhet. Foto: Emma Strömberg/SPT
Han säger ändå att det inte finns planer på några omedelbara åtgärder rörande styrelsen.
– Vi följer med och ser hur det nya året börjar. I dag drar jag inte några slutsatser.
Både styrelsens ordförande Anna Lena Karlsson-Finne (SFP) och samkommunens direktör Sofia Ulfstedt har vädjat till Kårkullas fullmäktige att ingripa i den låsta situationen.

Finns det en möjlighet att styrelsen avsätts?

– Allt är möjligt i världen och i politiken. Men vad vinner vi på att avsätta styrelsen när det bara är några månader kvar till kommunalvalet? säger Rönnlund.

ANDRA LÄSER