Sexvåningshus på Teboiltomten tar ett steg framåt

Detaljplanen för Brunnsgatan 34–36, den tomt som tidigare kallades Teboil-tomten, har tagit ett steg vidare i planeringsprocessen. Stadsutvecklingsnämnden behandlar på sitt möte den 21 mars ett förslag till en detaljplaneändring som gäller bostadsbyggande i centrum vid korsningen av Mannerheimgatan och Brunnsgatan.

Snart händer det på den så kallade Teboil-tomten i centrum. Bilderna är gjorda av arkitektbyrån för att åskådliggöra hur det kan se ut på tomten i framtiden. Fler bilder i slutet av artikeln.
Jannika Lindénjannika.linden@ostnyland.fi
14.03.2023 15:23 UPPDATERAD 16.03.2023 11:32
Den gamla funkisbyggnaden på tomten vid Mannerheimgatan får fortsatt liv när detaljplaneändringen för den tomten och den som ligger intill så småningom klubbas igenom. Detaljplaneändringen har nu kommit så lång som att stadsutvecklingsnämnden tar ställning till om detaljplaneförslaget kan läggas till påseende för utlåtanden och anmärkningar.
Byggnaden har varit verkstad och använts som garage. Jag tycker det är spännande att det får en fortsättning. Huset är på 1200 kvadratmeter och nu kan det utnyttjas som en del av en ny helhet.
Efter det kan invånare lämna in åsikter och påminnelser som utarbetas, och när det är klart ges detaljplaneändringen igen till stadsutvecklingsnämnden för godkännande. Säger nämnden ja får stadstyrelsen säga sitt och i sista hand är det sedan fullmäktige som godkänner detaljplaneändringen.
– Vi kan kanske ha ett förslag för godkännande i nämnden klart under hösten, säger stadsplaneringschef Dan Mollgren.
Verksamheten vid servicestationen slutade 2018 och då blev en detaljplaneändring aktuell. Staden äger den norra av de två tomterna som berörs, den södra är i privat ägo. 

Spännande lösning

Förslaget till detaljplaneändring för Brunnsgatan 34–36 gör det möjligt att bygga två nya flervåningshus. Vid Mannerheimgatan och Brunnsgatan planeras flervåningshus i fyra till sex våningar. Mellan 80 och 100 bostäder kunde finnas i husen. Vid Mannerheimgatan planeras affärslokaler på gatunivå i hela byggnaden. Affärslokalernas totala yta skulle vara cirka 250 kvadratmeter våningsyta.
Den gamla servicestationsbyggnaden får ett nytt liv – som garage och cykelskjul. Eller nytt och nytt, det är hur man ser det.
– Byggnaden har varit verkstad och använts som garage. Jag tycker det är spännande att det får en fortsättning. Huset är på 1200 kvadratmeter och nu kan det utnyttjas som en del av en ny helhet, säger Mollgren.
Tidigare utkast till detaljplan för tomterna har fått kritik för att funkishuset inte skulle synas när flervåningshusen byggs.
– Huset kommer inte att vara lika synligt som det är nu, men det syns fortfarande från både Mannerheimgatan och Brunnsgatan, bara ur en lite annan. vinkel, säger Mollgren.
När de två tomterna bebyggs är en senare fråga.
– Just nu är konjunkturerna för byggande inte optimala, men behovet av bostäder i absoluta centrum har inte försvunnit. Det blir en fråga om tid och konjunkturer, säger Mollgren.
Teboiltomten
Teboiltomten
Teboiltomten

ANDRA LÄSER