Grävmaskiner intar Ånäs

I går började Borgå stad genomföra sina markundersökningar i Ånäs. Undersökningarna borde avslutas 23 juni, men under tiden kan de orsaka trafik- och bullerolägenheter.

Bland annat planen vid Ånäs påverkas av markundersökningarna.
Elin Lindbergelin.lindberg@ksfmedia.fi
14.06.2022 12:34
Markundersökningarna genomförs med grävmaskin och borrvagn. Syftet med undersökningarna är att utreda hur tidigare byggarbeten och industriverksamhet i området har påverkat jordmånen. 
– Planläggningen för området är på gång och det är stadsplaneringen som genomför den. Vi försöker fortfarande hitta en lämplig plats för det blåa huset på Biskopsgatan, säger stadsarkitekt Markku Partanen.
Under tiden som undersökningarna pågår är planerna vid Ånäs ur bruk, och de föreningar som påverkas har erbjudits ersättande träningsturer. Några parkgymnastikturer flyttas tillfälligt till gräsmattan vid simhallen.
LÄS MER HÄR: Det blåa huset vid Biskopsgatan flyttas: "Har ett värde som inte nämnbart förändras om byggnaden flyttas".

ANDRA LÄSER