Markägare vill bygga ut strandtomt i Pirlax för turism

Visionen är uthyrningsstugor för turister på gränsen till Naturaområdet. Stadsutvecklingsnämnden vill ha tydligare skisser och ramar, men är enligt beredningen redo att gå vidare.

Spetsen på Näseudden gränsar till Naturaområdet. Stadsutvecklingsnämnden ska nu ta ställning till en planeändringsprocess som skulle möjliggöra småskalig turistverksamhet.
Borgåföretagaren Roni Collin vill bygga övernattningsstugor för turister på sin strandtomt Solsidan i Pirlax. Han begär en detaljplanändring i strandplanen, som skulle förutsätta att kvarteret får en annan status – och övergår från fritidsboende till ett område för turistfunktioner.