Skolorna får tänka om, den utvidgade läroplikten ställer nya krav

Akan erbjuder en avgiftsfri musiklinje, gymnasierna får leasa datorer och köpa upp skolmaterial för höstens ettor. Mycket blir annorlunda för dem som går ut nian i vår, den utvidgade läroplikten innebär stora förändringar.

Höstens nya gymnasieettor behöver inte längre betala själva för datorer och läromaterial.
Stina Jäderholm
28.01.2021 19:30
Lagen om utvidgad läroplikt tillämpas första gången på dem som nu i vår går ut nionde klass. I fortsättningen tar läroplikten slut när man fyller 18 år eller då man före det avlägger en examen på andra stadiet, studentexamen eller yrkesexamen. Samtidigt blir utbildningen på andra stadiet avgiftsfri för dem som omfattas av den utvidgade läroplikten.

ANDRA LÄSER