Georg von Liebermann

Den 3 mars bullrar plötsligt två tyska flygplan in över isen söder om Pellinge, där några unga Borgålyceister gömt sig på Timmerholmen.

Många av er har säkert hört talas om Pellingekåren. De kring 300 till 400 skyddskårister som i februari 1918 retirerade från Borgå undan de röda trupperna, ut mot Pellinge, där ett större slag utkämpades den 11 februari. Här ska endast beröras en kort men viktig episod som föregick skyddskåristernas dramatiska flykt över isarna till Estland.

ANDRA LÄSER