Förening lobbar för hotell i Valtimohuset

Företagarföreningen i Borgå anser att Valtimohuset ska bli hotell och inte säljas för bostadsändamål. Borgå behöver ett högklassigt hotell i centrum.

I sin skrivelse konstaterar föreningen att Borgå profilerar sig som en turiststad. Staden är nu mål för dagsbesökare, men tyngdpunkten borde flyttas mot övernattande turister.

Man konstaterar att det är glädjande att det finns hotellutvecklare som är redo att investera i Borgå.

– Valtimohusets hotell är välkommet av många orsaker. Ett hotell i denna storlek sysselsätter ett tjugotal personer året runt och under renoveringsperioden många fler. Hotellet lockar turister och businessresande till centrumområdet. Hotellkunderna gör centrums och Gamla stans kvällar livligare och bidrar med inkomster.

Valtimohusets läge är idealiskt. Föreningen påpekar att parkeringsplatserna på gården torde räcka till för hotellets behov, men inte för ett bostadshus. ÖN.