Våga gå era egna vägar ut i vuxenlivet

Vårens studenter vid Lovisa Gymnasium är hela fyrtiofem till antalet.

GRATTIS. Lovisa Gymnasiums studenter 2018.
Vid lördagens dimission lyfte rektor Anders Nordström fram ledord som samarbete och internationella projekt. Han tangerade även digitalisering, ny läroplan och andra reformer som berör kommande studenter i sitt tal till de nybakade studenterna.
– Inom några år kommer två tredjedelar av antagningarna till universitet och högskolor av grunda sig på studentbetyget. Via inträdesprov kommer den resterande kvoten att fyllas.
Rektorn påminde också studenterna om att vi alla är unika och värdefulla. Betygen berättar inte hur vi är som människor.
– Ni ska våga fatta era egna beslut, sa Nordström. Våga gå era egna vägar ut i vuxenlivet.
Studerandekårens vice ordförande Ina Mickos berättade om ett händelserikt läsår där skolans studerande haft många trevliga stunder tillsammans. Studenternas tack framfördes av Ida Puurtinen och Algot Silvennoinen som även de lyfte fram den positiva stämning och gemenskap som råder på skolan.
– Vi studenter har varit ett sammansvetsat gäng som trivts bra tillsammans och stöttat varandra. Vissa av oss har dessutom mognat och blivit vuxna under tre år i gymnasiet.
Ett stort tack riktades till hela lärarkåren, men speciellt till de handledande lärarna Ann-Christine Kosonen och Monika Ståhls.
Vid stipendieutdelning höll Gunvor Sarelin-Sjöblom, från 1968-års studenter, ett färggrant och emellanåt humoristisk tal till 2018-kullen.
– Jag talar med en viss erfarenhet och hoppas att mina ord skall vara lärande och vägledande, sa hon.
Stipendiet från ”sextioåttorna” tillföll Linnéa Reinholm som med sex laudatur och två eximia (54 poäng) var en av två toppstudenter i hela Östnyland. Den andra är Algot Silvennoinen, även han från Lovisa Gymnasium, med ett studentvitsord på sju laudatur och ett magna (54 poäng).
Årets våravslutning och dimission bjöd även på musikaliska inslag. Clarissa Holmström, Emilia Nikkanen samt Ida Puurtinen sjöng under ledning av musiklärare Johan Halmén. Efter den lämpligt långa tillställningen i Harjurinteen koulus gymnastiksal var det dags att ta emot gratulationer av familjer och vänner innan den traditionella gruppfotograferingen ägde rum i Tranbrunnsparken.

ANDRA LÄSER