”Hur vi bemöter andra människor är det viktigaste i livet”

Personer med funktionshinder och deras anhöriga hade på tisdagskvällen chansen att möta riksdagsvalskandidater på Grand. Målet var ökad förståelse i båda riktningarna och deltagarna var alla överens om att det var ett lyckat möte.

Kasper Nyberg, Nina Kalk, Monica Ståhls-Hindsberg, Jan Axberg, John Pelkonen, Thomas Elfgren, Paulina Hannus, Mikael Söderström, Karin Hannus, Seppo Ijäs, Maj Ilola, Mikaela Nylander, Jussi Sjöström, Ari Ampuja, Marica Nordman och handledaren Jennifers deltog i Dialogcaféet på Grand.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
10.03.2023 12:14
Valdiskussioner tenderar ofta att vara något uppstyltade tillfällen där representanter från olika partier slänger anklagelser mot varandra. Men syftet var ett annat då SAMS, Samarbetsförbundet kring funktionshinder, tillsammans med sina medlemsförbund ordnade ett valmöte på Kulturhuset Grand under banderollen ”Dialogcafé – en annorlunda valtillställning”. Här är tanken att en grupp som sällan kommer till tals, det vill säga personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, får möta riksdagsvalskandidater på jämlika villkor. Målet är att öka den ömsesidiga förståelsen.

ANDRA LÄSER