Andligt välstånd i Kantelehuset

Efter en namntävling som gav närmare trehundra förslag fick Vårberga bildningscentrum vid Sampovägen slutligen sitt namn på måndagen. Till skillnad från lyckokvarnen som gav Kalevalaborna materiellt välstånd var Väinämöinens instrument, kantelen, en källa till andligt välbefinnande. Så motiverade kommunikationschef Aino-Marja Kontio namnvalet.

HÖGTIDLIGT. Hannele Heiskanen-Nyström, serviceförman på Vårberga bibliotek, stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula, idrottsplatsmästare Pasi Liitiäinen och rektorerna Markku Antinluoma och Niklas Läckström hade äran att klippa bandet under invigningsfesten.
20.11.2017 15:37 UPPDATERAD 20.11.2017 15:43
– God dag alla!
– Gooodaaag, ljuder svaret från de flera hundra eleverna och förskolebarnen som bänkat sig i Vårberga bildningscentrums nya stora gymnastiksal.
Rektor Markku Antinluoma från Kevätkummun koulu och hans kollega från Vårberga skola Niklas Läckström, som tillsammans håller i trådarna under invigningen, fortsätter med att fråga om de yngre eleverna tyckte om Totem-teaterns föreställning de nyss fått se. De får en blandning av "joo" och "nää" som svar.
– Tydligen finns det lite olika åsikter, men så är det ofta när det handlar om kultur, konstaterar Läckström.
Däremot verkade det råda fullständig enighet bland barnen, lärarna, personalen och de inbjudna gästerna om att man är verkligt glada över det nya bildningscentret. Förutom de två skolorna, Vårvindens daghem och gymnastiksalen inrymmer byggnaden även biblioteket och ungdomsgården.

Borgås modernaste läroenhet

Liksom temat under Finlands hundraårsjubileum har ledstjärnan även i projektet kring bildningscentrumet varit "tillsammans". Antinluoma vill uppmärksamma att hundratals personer, från beslutsfattare och planerare till tjänstemän och även barnen själva varit med om att skapa byggnaden. I sin hälsning ville bildningsdirektör Hilding Mattsson påminna om att resultatet av deras arbete för tillfället är den modernaste läroinrättningen i hela Borgå.
Även när det blev dags att namnge byggnaden litade man på kraften i samarbete. I oktober utlystes en namntävling bland allmänheten och en jury bestående av representanter från alla aktörer i byggnaden fick ta ställning till förslagen. Namnet som valdes är Kantelehuset som föreslogs av Rainer Nyström.
– Namnet är kort, fungerar på båda språken och är lätt att uttala även för personer med andra modersmål än svenska och finska. Kantele passar bra som namn också därför att namnen på de gator som finns kring byggnaden kommer från Kalevala. Kantelen har också en viktig roll i nationaleposet, den är runsångaren Väinämöinens instrument. I Kalevala är instrumentet en garanti för andlig och konstnärlig välfärd, medan Sampo står för den materiella välfärden, motiverar Borgå stads kommunikationschef Aino-Marja Kontio.
Verksamheten i byggnaden inleddes redan efter höstlovet och stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula hoppas att alla redan börjar känna sig bekanta med lokalerna.
– Jag har varit på många tillställningar de senaste veckorna men jag är särskilt glad över att få vara här, säger Ujula.
Han påminner om att skolor och daghem är något Borgå satsar på, under tre år kommer man att investera sammanlagt hundra miljoner euro.
– Här i Vårberga är de yttre ramarna mer än fina men jag vill ändå påminna om det allra viktigaste, det vill säga innehållet och den goda inställningen bland lärare och personal.
Under hela veckan får både barnen och även äldre invånare ta del av ett mångsidigt invigningsprogram (ÖN 17.11).
– Jag hoppas ni ska ha en fin öppningsvecka, med så få tråkiga invigningstal som möjligt. Med dessa ord inviger jag Kantelehuset, avslutade Ujula innan han fick klippa av det blåvita bandet.