Kolumn: Ta för dig – också som ny på arbetsmarknaden!

Arbetslivet borde bättre ta tillvara de ungas och nyutexaminerades entusiasm och kunskap, skriver Frida Sigfrids i dagens kolumn.

KolumnFrida Sigfrids
11.10.2022 06:08
De senaste åren har jag med jämna mellanrum sett mina vänner utexamineras från både yrkeshögskolor och universitet. Sanningen är den att det inte är lätt att ta sig in på dagens arbetsmarknad, vilket jag även märkt på mina vänner. 

ANDRA LÄSER