Solenergi kan bli lokalt producerad el i Lovisa

Företaget Skarta Energy vill bygga ett solkraftverk på elva hektar i Lovisa. Under hösten har företaget utvärderat två områden vid motorvägen och sett över hur de lämpar sig för solenergiproduktion i större skala. Nu görs en landskapsutredning över området.

Ett solkraftverk intill motorvägen i Lovisa står högt uppe på livskraftsutvecklare Petri Paimanders önskelista.
Jannika Lindénjannika.linden@ostnyland.fi
16.03.2023 13:55 UPPDATERAD 16.03.2023 14:01
Lovisa stad och företaget Skarta Energy undertecknade ett intensionsavtal om en solenergipark i augusti. Intensionsavtalet gav företaget ensamrätt att evaluera markområdena där man kunde anlägga ett solkraftverk. 
Livskraftsutvecklare Petri Paimander i Lovisa är glad över det planerade solkraftverket som kunde anläggas på två markområden på sammanlagt elva hektar intill motorvägen.
– För att kunna planlägga området måste en landskapsutredning göras. Staden har gjort en anbudsförfrågan för utredningen och den går ut i morgon (torsdag), säger han.
Utifrån landskapsutredningen kan staden sedan fatta beslut om exakt var solkraftverket kan byggas.
– Vi utgår från att utredningen blir klar i juni, säger Paimander.
Staden har får stöd från Miljöministeriet för investeringen.