Lovisa håller sin marknad – Borgå inhiberar

Lovisa och Borgå har kommit till olika slutsatser om coronaläget och marknader. Lovisa kan ändå komma att följa i samma fotspår.

MARKNAD. I nuläget ser det ut som Lovisadagsmarknaden äger rum som planerat. Här år 2016.
19.08.2020 16:30
Borgå stad har beslutat att ställa in höstmarknaden som var tänkt att äga rum den 8 och 9 oktober. Orsaken uppges vara coronapandemin och att staden vill ha bättre kontroll över smittläget. Samma beslut fattades också tidigare när det skulle ha varit dags för vårmarknaden.
Borgå stad brukar ordna vår- och höstmarknaden vid torget, i regel populära evenemang som varit öppna för alla.
Staden påpekar ändå att antalet besökare på marknaden inte kan begränsas, och att det i praktiken är omöjligt att spåra eventuella exponeringar och smittokedjor.
I Lovisa har man kommit till en annan slutsats. Där är budet att man arrangerar Lovisadagsmarknad på torget på tisdag, den 25 augusti mellan klockan 07 och 17. Torgövervakare Mika Koho säger ändå till ÖN att situationen kan förändras med kort varsel.
– I nuläget följer vi rekommendationerna kring utomhusevenemang. Men vi följer med läget konstant, och om det visar sig att det finns orsak att inhibera evenemanget så gör vi det. Det är bara onsdag nu, mycket kan hända innan tisdag, säger Koho.