Politiskt hett gasrör aktuellt i Lovisa

Det geopolitiskt känsliga gasröret Nord Stream 2 behandlas också i Lovisa.

ENERGI. Det planerade gasröret väcker oro i andra länder än Finland. Bilden visar rör i Hangö.
27.10.2017 12:00
Bolaget Nord Stream 2 AG har tidigare ansökt om tillstånd av Finlands regering att utnyttja landets ekonomiska zon för att bygga ett nytt gasrör mellan Ryssland och Tyskland. Dessutom har bolaget ansökt om tillstånd att bygga och använda gasledningen enligt den finländska vattenlagen.
Den planerade gasledningen har en totallängd på drygt 1 200 kilometer, varav 378 kilometer finns inom Finlands ekonomiska zon – varav en del finns i vattnen utanför Lovisa. Tillståndsprocesser pågår också i Ryssland, Sverige, Danmark och Tyskland.
Nu är saken aktuell på lokaplan i Lovisa, där bygg- och miljönämnden ska komma med ett utlåtande i ärendet på mötet den 2 november. Nord Stream 2 är tänkt att följa Nord Streams rutt i vattnen utanför Lovisa.
I det föreslagna svaret vill staden att Regionförvaltningsverket förutsätter att företaget använder bubbelgardin när man röjer krigsmateriel i östra Finska viken. Om det inte är möjligt ska materialet flyttas till annat ställe innan röjning.
De baltiska länderna och Polen motsätter sig gasröret som enligt dem handlar om rysk geopolitik. Danmarks regering överväger av säkerhetspolitiska skäl att förbjuda att gasledningen dras genom Danmark. Även Sverige ser gasledningen som en säkerhetspolitisk fråga, medan Finland ser det hela som en miljöfråga.

ANDRA LÄSER