Trottoarerna skall vara säkra att gå på alla årstider

Vägar och trottoarer skall vara skötta så att normala vinterskor räcker. Det kan inte vara så att staden sparar på underhållet under den värsta tiden.

Läser i ÖN (12.10) att Borgå stad informerar att alla som äger eller hyr en tomt inne i Borgå stad har skyldighet att sköta en del av underhållet på gatan intill fastigheten. Några speciella följder för fastigheter som underlåter att ta sitt ansvar finns inte, så något ansvar för oss som använder trottoarerna tar Borgå stad alltså inte.

Själv föll jag i januari på Lundagatans glashala trottoar och bröt vristen, som måste opereras, och det tog till slutet av maj innan jag kunde promenera igen. Eftersom jag är pensionär behövde jag ingen sjukledighet, vilket ju inte betyder att jag inte skulle ha haft många andra åtaganden som nu blev oskötta. Jag hade turen att ha min man som skötte allt under tiden jag hade funktionsnedsättning, men hur gör alla de som bor ensamma?

I ÖN stod att kostnaderna för specialistvården steg i Borgå under vårvintern. Hur mycket av kostnaderna berodde på fallolyckor på hala vägar? Det höst- och vårvinterväder vi hade med snöfall varvat med regn och snömodd på trottoarerna, som sedan frös, gjorde trottoarerna livsfarliga att gå på då de inte sköttes.

Hur mycket har reserverats för gatuunderhållet i höstens budget inför höst- och vårvintern? Finns det någon instans som granskar att budgeten för gatuunderhållet är realistisk? Finns det pengar reserverat för att sköta underhållet av gator, trottoarer och gångvägar så att alla, vinter som sommar, kan röra sig till fots i staden utan risk?

Det naturliga sättet att röra sig i en stad är till fots. Ett fotgängarvänligt stadsliv innefattar också att människorna rör sig både på trottoarer och torg och går in till butiker, kaféer, allmänna utrymmen och så vidare. Vägar och trottoarer skall vara skötta så att normala vinterskor räcker. Det kan inte vara så att staden sparar på underhållet under den värsta tiden och förutsätter att alla skall ha nabbar ute och ett reservpar normala skor med sig för att byta så fort man går in, för att inte halka på de hala nabbarna i butikerna.

Som vi alla vet är många av Borgåborna som bor i centrum pensionärer som skulle ha tid, nytta och glädje av att röra sig ute. Då man ännu jobbade fanns inte så mycket tid för centrumliv och promenader dagtid. Men tyvärr, från november till mars är trottoarerna mestadels hala, ojämna, oplogade och osandade. Det lockar nog inte till promenader för ro skull om man inte måste.

Många tillfällen har getts invånarna att ta del av hur Borgå centrum kunde utvecklas och göras attraktivt och lockande för alla att komma till. Jag vet inte hur många som påtalat att det också skall vara tryggt och roligt att promenera på välskötta trottoarer och gångvägar, vilket ju är en förutsättning för att man över huvud taget skall kunna röra sig till fots.

Det finns ingen annan instans än Borgå stad som kan ansvara för underhållet av infrastrukturen, alltså gator, trottoarer, övergångarna, parkstigarna samt gatubelysningen. Trottoarer och gångvägar är till för alla, och om det finns betalningsskyldiga fastigheter för en del finns ju faktureringsadressen i Borgå stads register.

Ingalill Tuomolin

Borgå