Visioner om bangården i Lovisa: "Om bron ryker öppnar det upp otaliga möjligheter"

Nyligen fattade Lovisa stadsfullmäktige beslutet att gå vidare med inlösningen av den så kallade bangården, det över sex hektar stora området väster om kyrkan. Vi besökte området med landskapsarkitekten och Borgåpolitikern Mika Varpio, som har en överraskande koppling till bangården.

"Dynamit under bara." Mika Varpio ser Helsingforsvägens bro som det största hindret för utvecklingen av bangårdsområdet nära Lovisa centrum.
Mika Varpio (Gröna) kliver in skuggan under den stora bron som ligger framför Lovisa kyrka. Att ge lite skydd från solen som gassar ner från en klarblå himmel är ungefär det enda det stora betongvidundret duger till, om man frågar Varpio.