Stor elräkning? I vinter kan man få hushållsavdrag för elenergi

Under de första fyra månaderna 2023 kan man få hushållsavdrag också för el. Men för att få avdrag måste räkningarna vara vara högre än 500 euro i månaden under den tiden. 

Den som har stora elräkningar i vinter kan få hushållsavdrag. Det nya tillfälliga avdraget minskar inte på befintliga hushållsavdrag.
17.11.2022 07:32
Att skattebjörnen beviljar hushållsavdrag för elenergi är ett undantag som kommer sig av de extremt höga priserna på el just nu. Avdraget är alltså tillfälligt och finns till för att hjälpa de hushåll som betalar extra mycket för el.
Man kan ansöka om elavdrag om de totala kostnaderna för elenergin är mer än 2 000 euro i januari–april. Storleken på elavdraget är 60 procent av den del som överstiger 2 000 euro, högst 2 400 euro per stadigvarande bostad. 
Elavdraget kan anges antingen på ansökan om skattekort från och med januari eller på den förhandsifyllda skattedeklarationen på våren 2024.
Elräkningen från december ingår inte i avdragsperioden även om räkningen har betalningsdag i januari. Aprilräkningen räknas med fastän den betalas i maj.
Det går att få högst 2 400 euro i avdrag för en stadigvarande bostad, och en person kan få elavdrag endast för en bostad. 
Det går att ansöka om elavdrag på det mervärdesskattepliktiga priset på elenergi och grundavgiften för elenergi. Det går däremot inte att få avdrag för elöverföring eller dess grundavgift.
Elavdraget minskar inte de övriga hushållsavdragen, till exempel beloppet av hushållsavdrag för renovering eller vårdarbete.

ANDRA LÄSER