Stor regional variation i den palliativa vården

Enligt en färsk utredning är tillgången på vård i livets slutskede och palliativ vård inte jämlik.

SPT
26.02.2019 10:26
Vård i livets slutskede ges i huvudsak vid primärvårdsenheter, där kompetensen varierar. Tillgången till tjänster på specialiserad nivå är bäst i Södra Finland.
En expertgrupp har utrett den palliativa vården och vården i livets slutskede genom en enkät som sändes till hälso- och sjukvårdsenheterna i sjukvårdsdistrikten.
Den största bristen i tillgången på specialiserad vård i livets slutskede finns i den vård som ges i hemmet, enligt expertgruppen.
Särskilda avdelningar och hem för vård i livets slutskede finns främst i stora städer. Få sjukhus har konsultverksamhet, och konsultstöd under jourtid finns inte. Bristande kompetens lyfts fram som en av de väsentligaste bristerna.
Riksdagen beviljade hösten 2017 ett anslag på en miljon euro för att användas före 2020 för utveckling av den palliativa vården och vården i livets slutskede. Expertgruppens utredning är en del av detta arbete.