Invånare är missnöjda med skötseln av gator i Söderkulla

Denna vinter har gatuunderhållet i Söderkulla trakten fungerat dåligt.

Så här såg gångvägen vid Eriksnäs busshållplats vid Nya Borgåvägen ut på söndagen, en hal isbana.

Då det kom mycket snö fick man vänta på att speciellt sidogatorna skulle plogas upp. Snöhögarna tornade upp sig längs med gatorna och körbanorna blev trånga. Så småningom har de värsta snömassorna körts bort men ännu finns stora snöhögar kvar.

Den senaste tiden har man inte plogat bort snön och isen från körbanorna. Det är besvärligt att köra på grund av gropar och hård is och det är svårt att ta sig fram gående på grund av glansiga isytor och då gatorna inte sandas ordentligt.

Så här såg Rodergränden i Söderkulla ut på måndagsmorgonen. Snötäcket på gatan är på morgonen fruset och gropigt.

På dagen då ytan smälter rinner vattnet inte bort då regnvattenbrunnarna i gatan är täckta av is. På Rodergränden har invånarna hackat bort isen från några regnvattenbrunnar och hackat rännor i istäcket för att leda vattnet till dem.

Den värsta tiden är väl så småningom över men nog borde man ploga/skrapa bort istäcket från gatorna ännu.

Beror vinterns gatuskötsel på penningbrist, dåliga avtal, eller företagarnas brist på utrustning eller personal? Hur är kommunens skyldighet att övervaka skötseln av gatorna?

Hans Blomberg

Söderkulla