Lovisa frågar invånarna om sparobjekt

Lovisa stad har startat en enkät för invånarna angående metoder för att balansera ekonomin.

Lovisa stad håller på att utarbeta ett balanseringsprogram för ekonomin, vilket innebär samarbetsförhandlingar som kan innebära att tiotals personer förlorar sina jobb.

Stadens ekonomi uppvisade ett kraftigt underskott både 2018 och 2019. För att kunna uppnå besparingar ska verksamheter både minskas och läggas ned. Åtgärderna påverkar både servicestrukturen och servicenivån.

Balanseringsprogrammet för ekonomin ska tas upp till behandling i de politiska organen i början av juli.

Som en del av balanseringsprogrammet vill staden fråga kommuninvånarna om åsikter om och metoder för hur Lovisa stads ekonomi kunde balanseras. Man ska svara på enkäten senast den 14 juni.

Enkäten hittas på stadens webbsidor.

ANDRA LÄSER