Sitter östra Nyland på en guldgruva av batterimetaller? Internationella aktörer riktar blicken hit

Det är allt annat än finländska företagare som ligger bakom företaget Element X Finland som kommer att börja nosa runt efter batterimetaller i nästan hela östra Nyland under det kommande året.

Ett utländskt gruvföretag undersöker möjligheterna för gruvdrift i stora delar av östra Nyland.
Jon Nyqvistjon.nyqvist@ostnyland.fi
25.08.2022 14:32 UPPDATERAD 29.08.2022 16:37
På onsdagen skrev tidningen Uusimaa om Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) beslut att bevilja företaget Element X Finlands anhållan om förbehåll, vilket ger dem företrädesrätt för att söka malmletningstillstånd på området.
Det är ett område som, förutom Sibbo, Borgå och Lovisa, också inkluderar Mörskom, Pukkila, Mäntsälä, Orimattila, Askola och Borgnäs. Områdets totala storlek är dryga 1 622 kvadratkilometer.
I företagets ansökan kommer det fram att man på grund av tidigare undersökningar dragit slutsatsen att det kan finnas gruvmineral på området. Bland annat nämner ansökan litium, tenn, tantal, koppar, uran, yttrium, skandium och lantanoider.
Element X Finland använder förbehållstiden till prospektering och till att skapa lokala kontakter. Förbehållet ger inte rätt till malmletning, grävning eller brytning.

Finger i många smetar

En titt på Element X Finland i handelsregistret visar att tre personer sitter i styrelsen. Som ordförande fungerar amerikanen Rohan Patnaik, och som medlemmar listas Dominique Marc Senges från Schweiz och Caspian Jamchid B. Tavallali från Belgien.
Patnaik dyker upp som ägare, vd eller betydande aktieägare i många liknande företag som undersöker möjligheterna för gruvverksamhet – man får bilden av en sorts springpojke för gruvjättarna.
Hans namn dyker även upp i samband med det multinationella gruvföretaget Rio Tintos försök att öppna Europas största gruva för utvinning av batterimetaller i västra Serbien. Verksamheten där ledde till omfattande demonstrationer, vilket ledde åtminstone till ett tillfälligt stopp för storföretagets planer. Men under tiden verkar Patnaik ha grundat flera företag som fortsätter de geologiska undersökningar på samma område. 
Den främsta orsaken till de massiva demonstrationerna mot litiumgruvan i Serbien hade att göra med de potentiellt förödande miljökonsekvenserna.
Bland annat nyhetsbyrån Reuters har skrivit om gruvbolagets egna miljörapport som visade att gruvprojektet skulle ha betytt en "totalförstörelse av miljön vid gruvans huvudsakliga påverkningsområde" (red. övers.).
Att Patnaik nu via Element X Finland riktar blicken mot östra Nyland, Salo och Lojo betyder alltså troligtvis att områdena har hamnat på någon av de internationella gruvjättarnas radar.
Orsaken till att gruvbolagen febrilt söker nya källor är enkel: Batterimetaller som litium är en bristvara, och behovet förväntas att mångdubblas under kommande år. 

Endast småskaligt provtagande

Element X Finland har nu alltså ett år på sig att undersöka områdets potenital för gruvverksamhet. 
– Under den tiden får man endast utföra småskaligt provtagande. För mer än det krävs markägaren lov. Utförligt provtagande kan göras med ett malmletningstillstånd, som företaget kan ansöka om under ett års tid, säger överinspektör Maija Viikinen på Tukes.
När företaget ansöker om malmletningstillstånd kopplas också kommunerna in i processen.
– I det skedet när tillståndet blir aktuellt samlas det också utlåtanden från kommunerna, säger Viikinen.
Hon kan inte säga hur lång den processen kan bli.
– När det handlar om malmletningstillstånd så har vi en rätt så lång kö, så jag kan inte ge någon exaktare tidtabell i det här skedet.

ANDRA LÄSER