Borgå Företagare har valt årets ensamföretagare

Föreningen Borgå Företagare har belönat företagaren Suvi Nurme med årets ensamföretagarpris i Borgå.

Suvi Nurme, House of Good Feelings – Åtets ensamföretagare i Borgå.
Suvi Nurme och hennes företag, House of Good Feelings, premierades på söndagen. Nurme arbetar med att arrangera olika evenemang. Företagets mål är att förverkliga upplevelser och positiva möten för kunderna.
Borgå Företagare motiverar sitt val så här:
"Suvi för olika aktörer samman genom att utnyttja de egna vida kontaktnätverken. Hon finner nya innovativa lösningar, lyssnar på sina kunder och för dem samman. Hon är enträgen och har under pandemins tid, då hennes egen bransch förlorade all verksamhet, osjälviskt stött företagarkolleger."
ANDRA LÄSER