Centralkökets klimatmål är ambitionslösa

I Borgå stads strategi står det bland annat att staden ska vara en föregångare i klimatarbetet. De långsiktiga klimatmålen för centralköket är ändå allt annat än ambitiösa.

Matsvinnet blir mindre om skolbarnen kan äta sin lunch i en matsal. Det är ändå inte möjligt enligt dagens coronaregler. Arkivbild.
03.12.2020 11:01
Affärsverket Lokalservices direktion godkände vid sitt senaste möte bland annat budgeten och ekonomiplanen.
Samtidigt konstateras att fullmäktige har ställt vissa bindande mål för lokalservices verksamhet, i enlighet med stadens strategi.
Man har slagit fast att stadens ambition att vara en föregångare i klimatarbetet ska synas i centralkökets verksamhet så att andelen inhemska livsmedel utgör 70 procent av alla inköp, räknat i vikt. Matsvinnet får uppgå till högst 20 procent i skolorna och högst 25 procent i daghemmen. Svinnet ska följas upp. Andelen vegetarisk mat ska ökas med 10 procent.

ANDRA LÄSER