I dag kan Borgåelever i årskurs ett till fyra lämna bort munskydden

Borgå stads ledningsgrupp beslutade under sitt möte på fredagen att rekommendationen att använda munskydd upphör för elever i årskurs 1–4 från och med måndagen den 7 mars.

Rekommendationen att använda munskydd upphör för elever i årskurs 1–4 i Borgå.
ÖN
07.03.2022 13:32 UPPDATERAD 07.03.2022 13:46
Beslutet gäller också förskoleelever i de enheter som rekommendationen har gällt, och elever i årskurs 1–4 som deltar i hobbyverksamhet i Borgånejdens musikinstitut, Borgå konstskola eller skolornas hobbyklubbar.
Rekommendationen att använda munskydd gäller fortfarande övriga årskurser i den grundläggande utbildningen, sammansatta klasser för årskurs 4–5 samt anställda i skolorna och inom småbarnspedagogiken.
– Vi ser över situationen för användningen av munskydd varje vecka. Man får fortfarande använda munskydd, och de erbjuds i skolorna. Det är fortfarande skäl att komma ihåg god handhygien och att man inte kommer till skolan eller daghemmet om man har symptom, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson i ett pressmeddelande.
I samband med kommunsektorns kollektivavtalsförhandlingar har arbetstagarsidan meddelat om övertidsförbud och förbud att byta arbetsskift, vilket kan orsaka personalbrist särskilt inom småbarnspedagogiken, och leda till inskränkta öppettider nästa vecka.
– Om det uppstår en sådan situation, informeras vårdnadshavarna, säger Gustafsson.

ANDRA LÄSER