Enkät: De flesta finlandssvenskar tänker lika – nio av tio röstar på en kandidat som jobbar för svenskan

Att finlandssvenskarna inte har speciellt höga förväntningar på Sannfinländarna när det gäller svenska språket i Finland är ingen nyhet. Men de svenskspråkiga väljarna tror inte heller att Centern kommer att sätta många strån i kors för att bevara svenskans ställning. Det här framgår av Agendas färska väljarundersökning.

De finlandssvenska väljarna kommer med stor sannolik att rösta som de brukar göra även i vårens riksdagsval, de flesta på SFP och mycket få på Rörelse Nu och Sannfinländarna, ännu färre på Centern.
Petra Miettinenpetra.miettinen@hbl.fi
13.03.2023 12:16
På det stora hela tänker finlandssvenskar rösta precis som de brukar i vårens riksdagsval – tre av fyra väljer SFP, medan SDP och Samlingspartiet lockar strax under sex procent var av de svenskspråkiga väljarna. Därefter följer De Gröna och Vänsterförbundet vars väljarunderstöd bland finlandssvenskar ligger på strax under fyra procent och Kristdemokraternas på 2,5. Resten av de etablerade partierna understöds av en procent, medan endast 0,2 procent säger sig rösta på Centern.
Det här framkommer ur tanke­smedjan Agendas färska väljarundersökning som är en del av den återkommande enkäten om språkklimatet i Finland.
”Finlandssvenskarnas politiska preferenser och politiska aktivitet uppvisar en stor stabilitet. Liksom i motsvarande enkät för fyra år sedan är språket en viktig faktor i valbåset. Över 90 procent säger sig rösta på kandidater som arbetar för det svenska språket”, säger sociologen Kjell Herberts som analyserat resultaten.
Om valet av parti inte bjuder på några överraskningar så är det intressantare att läsa hur finlandssvenskar upplever att partierna förhåller sig till svenskans ställning i Finland.
”Nästan alla anser att Svenska folkpartiet förhåller sig positivt till svenska språkets ställning i Finland, medan lika många upplever att Sannfinländarna är negativa till svenskans ställning”, säger Kjell Herberts.
Intressant är också att Rörelse Nu upplevs av flera som ett parti som är negativt till svenskan, trots att partiledaren Hjallis Harkimo är svenskspråkig och ofta partiets enda affischnamn. 30 procent av de tillfrågade tror att Rörelse nu är negativt inställt till svenskan, medan endast 18 procent tror att partiet är positivt.

Sipiläs arv syns ännu

Något förvånande är att såväl Kristdemokraterna som Samlings­partiet uppfattas som tämligen negativa eller neutrala till svenska språket, trots att båda partierna har och har haft starka svenskspråkiga företrädare i rikspolitiken.
Däremot är misstron till Centerns språkpolitik lättare att förstå, när man tar en närmare titt på vilka beslut partiet har drivit under de senaste åren.
”Anmärkningsvärt är att bara fyra procent anser att Centern förhåller sig positivt till svenska språket och hälften anser att partiet är negativt till svenskan. Det är troligt att regeringen Sipiläs agerande i striden om Vasa centralsjukhus satt sina spår”, säger Herberts.
Agendas undersökning gjordes som en webbenkät i slutet av år 2022 och drygt 970 svenskspråkiga respondenter från Helsingfors, Nyland, Egentliga Finland och Österbotten svarade på frågorna.

ANDRA LÄSER