Nu handlar det om framtiden för Inveons personal

Inveon och Prakticum kommer att gemensamt ansöka om strategifinansiering och man är överens om att drygt 300 ungdomar ska få sin yrkesutbildning på svenska i Borgå också i framtiden.

EDUPOLI I ESTBACKA. Styrelserna för Inveon och för Framtidsskolan möttes på torsdagen i Estbacka.
Inveons styrelse och Framtidsskolans styrelse möttes på torsdag i Edupolis lokaler i Estbacka för att diskutera framtida yrkesutbildning på svenska i Östnyland.
Inveons styrelseordförande Jaakko Jalonen säger efter mötet att samarbetsviljan är stor.
– Vi är överens om att ansöka om strategifinansiering tillsammans.
Finansieringen uppgår till ungefär 200 000 euro och den ska användas för att närmare planera sammanslagningen, som enligt planerna ska förverkligas den första januari 2019.

Intentionsavtalet

Också när det gäller utbildningslinjerna är man överens.
– Det blir åtta till tio linjer i Borgå och det betyder studieplatser för över 300 unga, säger Jalonen.
Det är personalen som är stötestenen.
Inveons styrelse utgår från att hela den nuvarande personalen vid yrkesinstitutet flyttas över till Prakticum som gamla arbetstagare.
– Det står i vårt intentionsavtal, säger Jalonen.
Men det vill Prakticum inte gå med på.
– Vi begär att de omprövar sitt tidigare beslut om att bara anställa en del av den nuvarande personalen, säger Jalonen. Vi får först senare besked om vad de kommer fram till.
Harriet Ahlnäs är rektor och verkställande direktör för Prakticum.
– Det är klart att Framtidsskolan vill verka i Östnyland och skapa de bästa verksamhetsförutsättningarna för den svenskspråkiga yrkesutbildningen här. Och det är viktigt att komma ihåg att det vi gör görs för studerandes bästa, både unga och vuxna.
ANDRA LÄSER