Svårt att ordna p-övervakning i Kalkstrand

I Sibbo är det ett säkert sommartecken att parkeringskaoset vid hamnen i Kalkstrand kommer upp på agendan. I en fullmäktigemotion vill man att kommunen ska ordna med parkeringsövervakning men det är lättare sagt än gjort.

Efter att nya parkeringsregler infördes i hamnen i Kalkstrand 2020 minskade antalet felparkeringar. Men den här förbättringen var enligt Rörelse Nu:s gruppmotion endast tillfällig.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
26.05.2023 13:03
Tillfället gör tjuven, eller i det här fallet felparkeraren. I Rörelse Nu:s gruppmotion från maj i fjol konstateras att parkeringsproblemen vid hamnen i Kalkstrand, som varit ett samtalsämne i många år, tillfälligt förbättrades 2020 då man införde tidsbegränsad parkering och satte upp nya trafikskyltar. Men snart märkte bilisterna att det inte fanns någon verklig risk för några repressalier och därefter har parkeringsanarkin åter tilltagit.
I motionen uppmanar Rörelse Nu kommunens tjänstemän som har hand om parkeringsärenden att omedelbart göra något åt situationen genom bättre och effektivare parkeringsövervakning. Att till exempel anlita en privat aktör framförs som ett alternativ. I sitt svar till motionen, som presenterades för tekniska utskottet på onsdagen, skriver kommunteknikchefen Marjo Bruun att parkeringsövervakningen i Kalkstrand är en fråga som tjänstemännen jobbat med redan en längre tid.

Brist på resurser

Sibbo kommun har ingen egen parkeringsövervakning, utan den uppgiften sköts av polisen enligt de resurser som finns. 2020 fick kommunen tillstånd av polisen att ordna med parkeringsövervakning vid hamnen i Kalkstand och man började utreda intresset bland grannkommunerna att inleda en gemensam parkeringsövervakning.
Inledningsvis var man intresserade i Kervo men nu under våren meddelade staden att det för tillfället inte finns resurser att utveckla tanken om ett övervakningssamarbete. Sibbo fortsätter ändå utreda frågan med grannkommunerna och ser en gemensam parkeringsövervakning i östra Nyland som ett möjligt alternativ.
Att ordna övervakningen på egen hand skulle sysselsätta minst tre personer: två parkeringsövervakare och en jurist. Hittills har man ansett att resurserna som krävs för det här inte skulle täckas av inkomsterna från parkeringsövervakningen. När det gäller förslaget om privat parkeringsövervakning vid hamnen i Kalkstrand konstateras i svaret på motionen att juridiken är ett hinder: enligt lagen om parkeringsövervakning måste en kommunal parkeringsövervakare ha ett tjänsteförhållande med det offentliga samfundet.

ANDRA LÄSER