Extremt lågt vatten är samtalsämnet nummer ett

LÅGT VATTEN. I Pirlax syntes det låga vattenståndet på ett dramatiskt sätt då invånarna upptäckte en död säl på den uttorkade stranden. Bild: Maria Björkqvist

Det låga vattenståndet både till havs och i åarna har väckt uppmärksamhet i östra Nyland.

På veckoslutet varnade meteorologiska institutet om lågt havsvattenstånd då vattenytan sjönk 67 centimeter under det teoretiska medelvattenståndet. I Pirlax hittade man en död säl på en uttorkad strand och det låga vattnet har väckt mycket diskussion på sociala medier.

Trots att det ställvis kan se dramatiskt ut så är det inte frågan om rekordlåga vattennivåer. Jämförelsevis var havsytan 116 centimeter lägre än normalt på våren 2013 då havsvattenståndet var rekordlågt i hela Finska viken.

Det är alltså inte ovanligt att vattennivån sjunker på våren.

– Det är en kombination av långvariga högtryck och specifika vindförhållanden, säger havsexperten Elisa Lindgren från meteorologiska institutet.

LÅNG STRAND. Vattenytan sjönk 67 centimeter under det teoretiska medelvattenståndet under veckoslutet. Bild: Kristoffer Åberg

Lindgren förklarar att högtrycksväder är vanligt på våren och om vindarna råkar knuffa vattnet ut ur Finska viken samtidigt så blir resultatet naturligtvis att vattnet sjunker betydligt.

– Om vattenståndet sjunker mer än 60 centimeter ger vi ut en varning eftersom det kan orsaka problem i hamnarna och för båttrafiken i allmänhet, säger Lindgren.

Tidigare än vanligt

Juha Niemi, verksamhetsledare vid föreningen vatten- och luftvård för östra Nyland och Borgå å, håller med om att det inte är något speciellt med att vattnet sjunker på våren. Han påpekar ändå att vattnet sjönk väldigt snabbt under veckoslutet.

– Vattenståndet sjönk hela 30 centimeter under ett dygn på veckoslutet. Det som också är lite avvikande är att det hände tidigare än vanligt i år. Det har i sin tur bidragit till att vattnet redan nu värmts upp väldigt snabbt längs med ständerna, säger Niemi.

Trots det är det enligt Niemi ännu för tidigt att säga om det kommer att bidra till algblomning.

Bristen på regn under den senaste tiden är enligt Niemi inte en betydande faktor för havsvattenståndet.

– Visst kan det ha en betydelse för insjöar och åar, men havsvattenståndet påverkas nog mest av högtryck och vindförhållanden. Snön smälte också så snabbt i år att det inte hade någon stor betydelse för vattenstånden, säger Niemi.

Kortare vårsäsong

Enligt Niemi kan vårens fiskesäsong för fritidsfiskare bli kortare än vanligt på grund av att vattenytan sjönk redan i april.

– Fiskarna leker lite tidigare än vanligt. Men det är inte nödvändigtvis bara dåliga nyheter. Om fiskarna leker då vattenståndet är lågt så sjunker risken att de lägger sina ägg på sådana ställen som riskerar att torka, säger Niemi.

Också andra drar nytta av det låga vattenståndet.

– Som fågelskådare kan jag intyga att strandfåglarna hittar sitt byte mycket lättare då vattnet sjunker så här lågt, så åtminstone är de väldigt nöjda, säger Lindgren.

Mer läsning