Expert: De Grönas beslut om cannabis kan ge snöbollseffekt

Efter att De Grönas partikongress på söndagens beslutade att partiet ska arbeta för en legalisering av cannabis är debatten om narkotikapolitik i gång i Finland. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Allt fler finländare förhåller sig positivt till en avkriminalisering av cannabis, men den medicinska expertisen vid Institutet för hälsa och välfärd varnar för hälsoriskerna. De Grönas beslut om en legalisering har satt i gång debatten i Finland.

De Grönas partikongress godkände i söndags en motion som slår fast att partiet ska arbeta för en legalisering av cannabis. De Gröna vill att användningen, innehavet, tillverkningen och försäljningen av cannabis ska vara tillåten i Finland.

– Det är bra att frågan diskuteras och att temat får uppmärksamhet, men debatten borde gälla all droganvändning och behovet av att sänka tröskeln för att få vård, säger Karoliina Karjalainen, specialforskare vid Institutet för hälsa och välfärd.

Tills vidare är det endast De Gröna av alla riksdagspartier som jobbar för en legalisering av cannabis. En närmare granskning av partiernas ungdomsförbund visar att även Samlingspartiets och Vänsterförbundets ungdomsförbund flaggar för en legalisering. Utöver detta är Socialdemokraternas och Svenska folkpartiets ungdomsförbund för en avkriminalisering av användningen av cannabis.

– Jag ser den här attitydförändringen som en del av en naturlig process där allt fler anser att ett totalförbud av droger inte har önskad effekt på drogbrottsligheten och missbruket, säger Pekka Hakkarainen, forskningsprofessor i samhällsvetenskap vid Institutet för hälsa och välfärd.

Pekka Hakkarainen hänvisar bland annat till Kanada och en del amerikanska delstater som har legaliserat cannabis. Han tror att frågan på sikt kommer att få allt större acceptans när de finska ungdomsförbundens politiker rör sig uppåt i partihierarkin.

– Visst är det anmärkningsvärt att ett regeringsparti som De Gröna nu arbetar för att legalisera cannabis, men frågan kommer knappast att avancera under denna riksdagsperiod, säger Hakkarainen.

– Legaliseringen av cannabis kommer att få allt större acceptans då de finska ungdomsförbundens politiker rör sig uppåt i partihierarkin, säger Pekka Hakkarainen, forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd. Bild: Henri Forss/SPT

De partiers ungdomsförbund som arbetar för en avkriminalisering är beredda att tillåta användning och odling av cannabis för eget bruk, men inte legalisera försäljning och fritt innehav av stora mängder cannabis.

Förhöjd risk för hjärtinfarkt

Vid Institutet för hälsa och välfärd varnar den medicinska expertisen för hälsoriskerna.

– Det finns en koppling mellan konsumtionen av cannabis och risken för att drabbas av psykos, depression och dysfori. Cannabis är beroendeframkallande och har en negativ inverkan på människans kognitiva funktioner, säger Margareeta Häkkinen, överläkare på institutet.

Enligt en ny medicinsk undersökning som publicerades i Canadian Medical Association Journal leder regelbunden konsumtion av cannabis också till en fördubblad risk att drabbas av hjärtinfarkt. Undersökningen bygger på analyser av cirka 33 000 patienters hälsouppgifter.

– Jag är inte förvånad över forskningsresultatet. De negativa effekter som gäller cannabis och psykisk hälsa är välkända, men det talas mindre om användningens inverkan på fysiska sjukdomar, säger Häkkinen.

Enligt henne finns det också ett samband mellan cannabis och cancer, lungsjukdomar och reproduktiv hälsa. Inställningen till cannabis har trots det blivit allt positivare i Finland.

– I den senaste enkäten vi gjorde 2018 var det 42 procent av alla finländare som ansåg att det inte borde vara straffbart att konsumera cannabis. Motsvarande andel 1992 var endast 26 procent, säger Karoliina Karjalainen.

Få använder regelbundet

Enligt Karjalainens forskning uppger 24 procent av finländarna att de har provat på cannabis. Andelen som röker cannabis regelbundet är å andra sidan relativt liten.

35 000 finländare använder cannabis varje vecka, enligt beräkningar från Institutet för hälsa och välfärd, uppger specialforskare Karoliina Karjalainen. Bild: Institutet för hälsa och välfärd/SPT

– Endast 3 procent av dem vi intervjuade i enkäten uppgav att de har konsumerat cannabis den senaste månaden. Enligt våra kalkyler använder cirka 35 000 finländare cannabis varje vecka.

En del av dem använder cannabis av medicinska orsaker.

– Läkemedelsindustrin har lobbat hårt för att utöka användningen av cannabis i vården av vissa sjukdomar. Vi har sett vad en sådan strategi leder till när det gäller den ökade användningen av smärtstillande opioider. Kommer vi nu att få se ett motsvarande cannabisproblem, frågar Häkkinen.

Om en sak är institutets experter ändå eniga.

– Det är viktigt att vi blir kvitt det stigma som läggs på drogmissbrukare. Avkriminaliseringen av droganvändningen skulle sänka tröskeln för dem att söka sig till vård, säger Margareeta Häkkinen.

Läs också: Arild Knutsen vill att Norge ska avkriminalisera droger och andra länder ta efter

Läs också: Institutet för hälsa och välfärd vill se diskussion kring avkriminalisering av narkotikabruk – separat lagstiftning för cannabis får inte stöd

24 procent av alla finländare i åldern 15-69 har provat på cannabis.

7 procent har använt cannabis det senaste året.

3 procent har använt cannabis den senaste månaden.

Cirka 10 000 finländare använder cannabis dagligen.

Cirka 35 000 finländare använder cannabis varje vecka.

17 procent anser att det inte är riskfyllt att använda cannabis några gånger.

42 procent anser att det inte borde vara straffbart att konsumera cannabis.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd