Evenemang uppmuntrar till läsning i Lovisa – se livesändning med sångaren Tika Sevón och författaren Eva Frantz

LÄSNING. Målsättningen är att alla elever vid läsårets slut har läst eller hört åtminstone en bok. Bild: Arkiv

Läsrörelsen i skolan kommer till Lovisa med sångaren Tika Sevón och författaren Eva Frantz. Det är rörelsens enda svenskspråkiga evenemang för högstadieungdomar. ÖN sänder evenemanget live.

Lukuliike koulussa – Läsrörelsen i skolan är en fortsättning på Kultur- och undervisningsministeriets Läskunnighetsforum, som bestod av sakkunniga från olika organisationer verksamma inom läsningens och läskunnighetens område. Forumet publicerade hösten 2018 ett förslag för hur man kan utveckla arbetet för läsning och läskunnighet. Läsrörelsen utgår från det kunnande som finns på området och det värdefulla arbete som redan nu görs för att stöda läsningen.

Läsrörelsen i skolan har evenemang i 40 skolor i Finland, sex evenemang görs på svenska, utöver dem i Grankulla och Tammerfors, ordnas ett för Lovisanejdens högstadium i Lovisa den 11 mars med sångaren Tika Sevón och författaren Eva Frantz.

Måndagen den 11 mars kl. 12.40-13.25 uppträder musikern Tika Sevón med Eva Frantz i Lovisa gymnasium.

Gå in på ostnyland.fi och följ med evenemanget gratis.

I Lovisa kommer Eva Frantz deckare om polisen Anna Glad och en grupp tonåringar förr och i dag, Den åttonde tärnan, att stå i fokus.

Konceptet med läsevenemangen bygger på att en kändis talar om sin läsning och vilken plats den haft i hens barndom och liv. Därefter blir det samtal med en författare. Kändisen är en läsande förebild som väcker läslusten hos eleverna och får dem att inse att läsning är en sak som angår också dem.

Målsättningen är att alla elever vid läsårets slut har läst eller hört åtminstone en bok.

Initiativtagare till Läsrörelsen är Läscentrum, Äidinkielen opettajain liitto, Barnboksinstitutet, Suomen sanataideopetuksen seura, Finland biblioteksförening, Bibliotekskanalen, Finska Kulturfonden och Helsingfors universitets MOI-projekt. Läsrörelsen stöds av utbildningsväsendet och fortbildningsprojekten för småbarnspedagogiken i Jyväskylä, Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg.

Livesändningen börjar 12.40, och pågår till 13.25.