Europeisk familjeläkarmodell för Finland

Det enda sättet att spara pengar inom hälso- och sjukvården är att lyckas med förebyggande åtgärder. Detta kräver ett långsiktigt arbete under årens lopp. Nuvarande system att läkare på hälsocentraler byts hela tiden, pågående organisationsreformer eller modeller för distansvård ger ingen lösning på primärvårdens svåra situation. Förhållandet mellan patient och läkare och förhållandet mellan patient och sjuksköterska måste sättas i centrum för behandlingen.

Vi behöver en familjeläkarmodell som den i Centraleuropa. En egenföretagare/eget läkarföretag tar över ett visst antal familjer/personer. Välfärdsområdet ger tillgång till patientinformationssystem och laboratorieundersökningar samt röntgenmöjligheter. Detta skulle eliminera en betydande mängd byråkrati och avsevärt förbättra kontinuiteten och effektiviteten i vården.

Hälso- och sjukvårdscentralen skulle kunna fokusera på andra lagstadgade hälso- och sjukvårdstjänster, till exempel mödravårdscentraler, slutenvårdsaktiviteter och patienter som kräver omfattande sjukvårdsresurser.

Abdirisak Ahmed SFP, Borgå