Ett uppslagsverk för alla med känsla för Pellinge

FÖRFATTARE. Stig Andersson har forskat i sin hembygd och byggt upp ett uppslagsverk. Bild: Maj-Louise Wilkman

Stig Andersson, 86 år, arbetade i tre och ett halvt års tid med matrikeln Pellingebor. Han hoppas att matrikeln ska finnas nära till hands i varje hus med Pellingeanknytning.

Uppslaget till Pellingebor fördes fram av Stig Anderssons dotter Monica Andersson-Sörman.

– Hon är bosatt i Sverige och det kan hända att avståndet förstärkt hennes intresse för hembygden. Hon ville att jag skulle sammanställa och skriva ner det jag känner till. Först tänkte vi oss enbart Lillpellinge, men tyckte sedan att vi att Storpellinge måste finnas med och till sist blev det hela arkipelagen, säger Stig Andersson.

Stig har satt ner otaliga timmar på att forska själv, men han har också utnyttjat den släkt- och hembygdsforskning som hans bror Hans R Andersson och Stig Weckman utfört.

– Hasses 67 handskrivna blå häften i storlek A4 och Stigs loggbok är den värdefullaste forskningen och grunden för min bok. Själv har främst använt mig av kyrkböcker och källor på nätet som Hiski-programmet.

Han har också talat med många ortsbor och av dem fått användbara uppgifter. Han har haft oräkneliga telefonsamtal med Monica, som gjort layouten och lagt upp strukturen för boken, och med andra informanter. Stigs osjälviska arbete är en gåva till hembygden i och med att intäkterna av bokförsäljningen tillfaller Pellinge hembygdsförening.

Grundhemman

Till Pellingearkipelagen räknar Stig Storpellinge, Lillpellinge, Sundö, Rabbas, Herrskär, Bastuö och Flottaskär. Han utgår från ursprungliga hemmanen som fanns redan på 1500-talet och 1600-talet och visar hur de delats i mindre enheter.

– Det tog lång tid att få fram alla torp och stugor, vi försökte göra förteckningen så fullständig som möjligt. Vi har också gjort en separat förteckning över hemmanens drängar och pigor. Dessutom tog vi med inhysingar och de hantverkare som bodde i byarna förr, till exempel skomakare och skräddare. Förteckningarna är inte kompletta. För någon finns kanske enbart födelseåret, för någon annan åren man tjänstgjorde hos ett hemman.

Hemmanen och andra platser har ritat in på detaljkartor som arbetats fram av Stigs dotterson Niklas Nordström.

Alla statliga och kommunala inrättningar som fyr, lotsstation, tullstation, sjöbevakning, skolor, post, butik, banker har fått ett eget avsnitt i boken.

Stig Andersson säger att bokens andra del, det vill säga den alfabetiska förteckningen över alla som varit fast bosatta i Pellinge från tidigt 1600-tal till 1950, var den som krävde den största arbetsinsatsen.

Resultatet imponerar. Över 5 670 personer nämns i boken. Stig påpekar att de äldsta tidernas personuppgifter i många fall har fått bli antaganden, men från och med 1742 finns Borgåförsamlingarnas arkiv att tillgå.

Original

Av den stora mängden Pellingebor har Stig Andersson gått närmare in på några.

– Vi kan kalla dem författarens favoriter. Det är personer som blivit omtalade på olika sätt.

En av dem är postiljonen Berndt Renholm (1861–1924). Med den tunga postsäcken på ryggen vandrade han från Tirmo till Borgå, en sträcka på närmare 30 kilometer, och tillbaka till Tirmo, allt under samma dag. Han startade tretiden på morgon och nådde hemmet åttatiden på kvällen. Ibland försökte han sig att använda häst som fortskaffningsmedel, men hästen kroknade.

– Renholm stod för enorm prestation.

En annan av favoriterna är Stigs farmors bror Carl Emil Karlsson (1867–1945) på Övre Tallas. Han var lots och svarade för en räddningsbragd under frihetskriget. Natten efter Pellingeslaget den 11 februari 1918 lotsade han den vita skyddskåren över isarna till Vessö.

– Det var fråga om 30–40 hästforor och endast 100 meter från de röda som höll till därute. Han belönades med en medalj för insatsen. Han fick också andra utmärkelser och hade till och med fått en klocka av tsaren. Han brukade klä sig i kavaj, kravatt och medaljer och gå ner till Lovisabåten.

Carl Emil var ungkarl men byggde sig trots det ett stort hus. När folk frågade honom varför fick de svaret "till egen glädje och andras avund".

Stig Andersson finns på plats under julmarknaden på Pellingetorget på Sandholmsudden söndagen den 18 december klockan 11–14 och signerar boken.

En matrikel över människor och boplatser i Pellingebygden fram till 1950.

Skriven och sammanställd av Stig Andersson och Monica Andersson-Sörman.

Aktiastiftelsen i Borgå och Svenska litteratursällskapet har donerat medel för tryckningen.

Pellinge hembygdsförening står för utgivningen.

Säljs i bokhandeln Kipa i Lovisa, på Luckan i Grand, i bybutikerna i Fagersta och Gäddrag, i Söderbyboden och på Pellinge julmarknad.

Mer läsning