Ett tvåspråkigt bildningscentrum i östra Borgå är stadsstyrelsen förslag

SANNÄS SKOLA. Om fullmäktige omfattar stadsstyrelsens förslag byggs ett tvåspråkigt bildningscentrum för klasserna 1-6 i Sannäs. Bild: ARKIV/ Kristoffer Åberg

Det krävdes flera omröstningar, men till slut beslöt stadsstyrelsen i Borgå att gå in för att en tvåspråkig skola för de sex första klasserna i grundskolan byggs i Sannäs. Skolan skulle byggas av flyttbara element.

Stadsstyrelsens förslag till fullmäktige är att man löser frågan om bildningstjänster för de östra delarna av staden genom att bygga ett flyttbart bildningscenter i Sannäs. Både finskspråkiga och svenskspråkiga barn i klasserna 1-6 skulle gå i skolan. Stadsstyrelsen möttes i måndags.

Frågan har blivit en långkörare, och stadsstyrelsen röstade tre gånger under mötet innan man kom till ett beslut. Stadsdirektören förslag till styrelsen var att man antecknar den kompletterande utredningen och annan beredning i ärendet för kännedom och återsänder ärendet till bildningssektorn. Bildningsnämnden skulle i sin tur ha lagt fram ett lösningsförslag i januari nästa år.

Så blev det inte. Johan Söderberg föreslog att ärendet bordläggs men med rösterna 8-5 beslöt man fortsätta behandlingen av ärendet. Sedan föreslog Söderberg den lösning som till slut blev stadsstyrelsens beslut i frågan. Hans förslag ställdes mot ett förslag av Markku Välimäki, att de befintliga skolorna renoveras och att man vid behov hyr extra utrymme. Söderbergs förslag vann ändå med rösterna 7-6.

I den tredje omröstningen vann Johan Söderbergs förslag över stadsdirektörens ändrade förslag med rösterna 7-4. För Söderbergs lösning röstade Pehr Sveholm, Outi Lankia, Johan Söderberg, Anette Karlsson, Bodil Lund, Elin Blomqvist-Valtonen och Christer Andersson. För stadsdirektörens ändrade förslag, som skulle ha inneburit att man i stället låter utarbeta en detaljerad plan för att flytta verksamheterna i östra Borgå till centrumområdet röstade Markku Välimäki, Mirja Suhonen, Jaakko Jalonen och Nina Uski. Anna-Stiina Lundqvist och Oksanen Jari röstade blankt.

Artikeln är korrigerad. Den andra omröstningen slutade 7-6

Mer läsning