Ett tjugotal fall av coronasmitta i Sibboskola

Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

En del av undervisningsgrupperna i Sipoonlahden koulu har övergått till distansundervisning på grund av ett exceptionellt omfattande coronaviruskluster.

Under senaste veckoslutet och i början av veckan konstaterades cirka 20 fall av coronasmitta i Sipoonlahden koulu i Sibbo. De insjuknade är elever i årskurserna 2–4. Tre undervisningsgrupper har tillfälligt övergått till distansundervisning.

Sibbo kommuns enhet för smittsamma sjukdomar spårar smittkedjan, utreder personerna som blivit exponerade och försätter dem i karantän. Elevernas nära kontakter med andra personer kommer att spåras även utanför skolan, till exempel inom hobbyverksamheten.

Elever som uppvisar symtom ska stanna hemma och söka sig till coronatest.

- Utöver de fall som nu konstaterats har också andra elever som uppvisat symtom redan uppmuntrats att testa sig. Tyvärr är det mycket möjligt att det uppkommer flera smittfall i det här klustret. Också i övrigt konstateras det varje vecka flera nya coronavirusfall i Sibbo. Epidemin är inte över, säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko i ett pressmeddelande.

Sibbo kommun publicerar ett pressmeddelande om Sipoonlahden koulus coronakluster på grund av situationens exceptionella natur. Läget påverkar skolans verksamhet och undervisning. Kommunen har fattat ett principbeslut att inte längre publicera pressmeddelanden om enstaka coronafall och exponeringar i skolorna och daghem, man informerar enbart personer som direkt påverkas av dessa situationer.