Ett smittofall i Epoon koulu

Två personer exponerades. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

En person vid Epoon koulu har smittats av coronaviruset. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

Två personer exponerades efter att en person konstaterats ha smittats av coronaviruset vid Epoon koulu. Hälsovårdsmyndigheter kontaktade de som blivit exponerade på söndagen (24.1). Den som inte kontaktas har inte haft kontakt med den smittade. De exponerade försätts i karantän hemma.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade.

I övrigt fortsätter skolgången enligt läsordningen. Man gör en effektiverad städning under måndagsmorgonen.

Man ska söka sig till coronatest även vid lindriga symtom – som snuva, hosta, halsont, muskelvärk, feber, magont och diarré.

Till coronatestet kan man beställa tid antingen elektroniskt via Coronaguiden eller per telefon i numren 040 547 7764 eller 040 481 0344.