Ett område för framtidens miljöteknologi

LÄMPLIGT NAMN. Officiellt kallas området i Sköldvik för en avfallscentral men eftersom verksamheten i framtiden enligt Vesa Heikkonens visioner mer kommer att handla om behandling och förädling av olika material blir det kanske aktuellt med ett namnbyte. – Kanske vi ordnar en namntävling för att hitta något som bättre beskriver verksamheten.Bild: Kristoffer Åberg

Då man talar Sköldvik och innovationer är petrokemiklustret antagligen det första man tänker på. Men om vd Vesa Heikkonen på Östra Nylands Avfallsservice får som han vill kommer området i framtiden även att vara känt för sin nyskapande avfallshantering. Det första företaget i branschen etablerar sig ännu i år.