Ett nytt trähuskvarter ska växa upp på västra åstranden

KOOTA. Trähuskvarteret bildas av huskroppar av mycket olika karaktär, och höjd. Bild: Borgå stad

Söder om Guldlistgatan i Borgå kan de första lägenheterna i hus med trästomme och träfasad stå inflyttningsklara om knappa två år. Det vinnande förslaget ger ett stort utbud av olika slag av hus och olika slag av lägenheter.

Borgå stad tog i januari i år emot fyra anbud i tävlingen om en samarbetsmodell och tomtöverlåtelse för ett trähuskvarter på västra åstranden. Nu har staden valt ut det bästa förslaget, "Koota", där a...