Ett land byggs av människor

Finland är ett litet land. Befolkningen utgör mindre än en promille av världens befolkning och arealen är ett par promille av jordens totala landyta. Men också ett litet land kan vara ledande i världen. Jämförelser med andra länder är talande: Finland är ett bra land.