Ett körfält på bron viks för cyklar

SOMMARFÖRSÖK. En körfil på Mannerheimgatans bro viks för cyklister. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå kommer som bekant att testa på nya trafiklösningar i centrum under sommaren. Nu har de preciserats. Bland annat reserveras ett körfält på Mannerheimgatans bro för cykeltrafik.

Stadsutvecklingsnämnden behandlar försöksförslagen på sitt möte den 7 maj.

I juni tar staden i användning 60 stadscyklar. Stationerna placeras först på olika ställen som kan vara lämpliga. Beroende på vilka erfarenheter man får kan de flyttas.

Ett körfält på Mannerheimgatans bro reserveras för cyklar så att det finns ett grupperingsområde för 1-2 bilar som ska svänga till höger i Runebergsgatans korsning. Cykeltrafiken styrs till gång- och cykelvägen. De nya körfälten börjar vid Magnus Erikssonsgatans korsning.

Biskopsgatan och Ågatan

På Biskopsgatan, mellan Lundagatan och Mannerheimgatan, tillåts endast bussar och cyklar samt de fordon som kör ut till gatan från privata parkeringsanläggningar, gårdar och handikapplatserna på gatan. Avsikten är att det på gatan finns ett körfält och enkelriktade cykelfiler på båda sidorna av körbanan.

På Ågatan är avsikten att måla cykelfickor till de flesta anslutningar som har trafikljus samt korta cykelfiler till dessa fickor. Cykelfickorna ska också förbättra cykeltrafikens trafiksäkerhet i korsningarna.

I Gamla stan stängs Kyrkogatan av för fordonstrafik mellan Krämaregatan och Prästgatan. På det här sättet strävar staden efter att göra det tryggare för fotgängare att röra sig och minska trafikmängden på Kyrkogatan.

Mer läsning