Ett "kanske" till gratis p-medel i Lovisa

En fullmäktigemotion för att ge gratis p-medel åt unga får ljusgrönt ljus i Lovisa.

De östnyländska kommunerna börjar en och en gå över till gratis preventivmedel åt unga personer. Frågan har varit aktuell också i Lovisa efter att man föreslog saken i en fullmäktigemotion.

Saken har behandlats i såväl grundtrygghetsnämnden som i stadsstyrelsen på måndagen – där slutresultatet är att försöket skulle kräva pengar som inte finns just nu. I svaret konstaterar man att statistiken visserligen visar på fler aborter i Lovisa än på andra håll.

Försöket skulle kosta 50 000 euro per år, om man gav gratis p-medel till alla under 25 år i Lovisa och Lappträsk. I svaret på motionen konstaterar man att det är möjligt att inleda försöket från 2019 om man får ett motsvarande tillägg i grundtrygghetscentralens budget.

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, som var föredragare i ärendet på styrelsens möte, säger att det i princip betyder att det kunde vara möjligt.

– Det utmynnade i en budgetfråga som i praktiken betyder ett svar som är försiktigt positivt. Det är upp till budgetbehandlingen och om det får plats där. Sedan är det upp till cheferna om man gör förslaget, och de är försiktigt positiva. Svaret är helt enkelt att idén är bra, och att vi ska se om det är möjligt.