Ett hundratal markägare får säga sitt om ny kraftlinje

KRAFTLINJE. Det är inte ofta Borgå Elnät bygger nya kraftlinjer. Nu planeras en 110 kilovolts linje mellan Borgå och Sannäs. Bild: Nina Ahtola

Borgå Elnät vill låta bygga en ny 110 kilovolts kraftlinje från Borgå till Sannäs, knappt 6 kilometer luftledning och knappt 3 kilometer jordkabel. Kraftlinjen som planeras stå färdig 2023 ska trygga elförsörjningen i de östra delarna av staden.

Snart går breven ut till alla de över hundra markägare som kommer att beröras av ett eventuellt kraftledningsbygge.– Egentligen går linjen på en plats där det också tidigare har funnits en ledningsgat...