Ett bra liv kan liknas vid orientering

Som kulmen på den högtidliga avslutningsfesten fick sjuttio pinfärska yrkesmän och -kvinnor sina avgångsbetyg på Inveon. Festtalare biskop Björn Vikström tog tre sportgrenar som exempel när han resonerade kring hur ett liv kan se ut.

De studerande, deras släktingar och skolans personal fick njuta av både musik, sång och tal när Östra Nylands yrkesinstitut Inveon avslutade läsåret på fredagen. Vad som gjorde att festen såg lite annorlunda ut än under tidigare år var att flera personer som arbetat länge i skolans tjänst gick i pension och två tilldelades förtjänsttecken för deras långa karriär som kommunalt anställda.

STIPENDIUM. Kombinationsfordonsförare Kalle Eskelin tar emot ett stipendium av läraren Tom Eklund. Bild: Kristoffer Åberg

Pensionärer blev rektor Solveig Mickels, direktör Johan Söderberg, rörmontörslärare Eero Hankalahti och fordonsmontörslärare Tage Gustavsson. Kommunförbundets silvermedalj för 20 år i kommunal tjänst fick utvecklingschef Frank Backman medan Bo-Henrik Björkell, lektor i fordonsmekanik, tilldelades guldmedalj för 30 år i kommunal tjänst.

GRATTIS. Pojkvännen Jonathan Grönborg gratulerar Michelle Svärd som nyss fick sin frisörsexamen. Hon berättar att hon gillade att studera vid Inveon och att arbetssituationen ser bra ut i alla fall den närmaste tiden. Bild: Kristoffer Åberg

Inte som våren

Festtalare under avslutningen var biskop Björn Vikström som sade att en skolavslutningstalare lätt kan förledas att likna ungdomen och livet efter examen med naturen den här tiden på året.

– Men trots att det är mycket som spirar, växer upp och utvecklas just nu är våren ändå ingen särkilt hoppingivande liknelse för det dröjer inte så länge innan naturen igen vissnar och dör.

NÖJDA. Den nyutexaminerade kocken Iiro Ijäs och fordonsmekanikern Sebastian Oljemark tycker att åren på Inveon gick snabbt. – Det var nog riktigt bra, man fick många nya kamrater och fina minnen, säger Ijäs. Bild: Kristoffer Åberg

I stället ville Vikström resonera kring hur livet ter sig då det liknas vid de tre sportgrenarna F1, landsvägscykling och orientering. Men där de två först nämnda enligt biskopen mest handlar om individuella prestationer där man under ett hätskt tempo strävar efter att klå sina konkurrenter erbjuder orienteringen större möjligheter till samverkan och interaktion. Vikström påminner om att hans avsikt inte är att såra någon anhängare av de olika idrottsgrenarna och att han gjort sina observationer endast som en lekman.

FESTTALARE. Biskop Björn Vikström höll årets festtal på Inveon. Bild: Kristoffer Åberg

Våga vinn

– I orientering är rutten inte färdigt utstakad från början. Man måste visserligen passera en del kontroller men man kan själv välja vilken väg man tar för att nå fram till dem. I orientering är de medtävlande inte bara rivaler utan de kan också hjälpa en att hitta fram. Men om man väljer att följa en medtävlande måste man ta risken att inte han eller hon heller lyckas hitta vägen till målet. Också i kärleken måste man ta risker utan att ha några garantier. Men vågar man inte ta några risker kommer man inte heller nära någon annan människa.

TRIO. Jenny Kähärä, Emeliina Lökström och Jenny Tenhunen underhöll publiken med sång. Bild: Kristoffer Åberg

Till slut önskade biskopen att de studerande skulle ägna några ögonblick till att fundera över vad de vill med sina liv och om allt bara är beroende av ens egna val.

– Vill ni bara flyta med strömmen eller själva ta initiativ? Här i skolan har ni fått yrkeskunskap och lärt er känna nya människor som så småningom blir era arbetskamrater eller konkurrenter. Så mycket kan ni påverka själva men inte allt, sade biskopen och tillade att det för honom känns naturligt att tro på att större händer än hans egna spelar en viktig roll i hans liv.

Efter att Beatrice Coranden framfört några musikstycken piano och en trio bestående av Jenny Kähärä, Emeliina Lökström och Jenny Tenhunen sjungit bland annat Summer of 69 var det dags för utdelningen av examensbetygen.

TACK. Direktör Johan Söderberg, rektor Solveig Mickels, fordonsmontörsläraren Tage Gustavsson och rörmontörslärare Eero Hankalahti går i pension och avtackades på examensfesten. Bild: Kristoffer Åberg

70

yrkesmän och -kvinnor från nio olika utbildningar fick sina examensbetyg från Inveon på fredagen.