Ett bekräftat fall av coronaviruset i Sköldvik – Hästholmen begränsar besöken

SMITTA. En person har smittats av coronaviruset vid Nestes raffinaderi i Sköldvik. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

En person har smittats med Covid-19 vid raffinaderiet i Borgå, uppger Itäväylä. Från bolaget bekräftar man saken, och tillägger att det inte påverkar arbetet. I Lovisa har Fortum å sin sida gått in för konkreta åtgärder för att förhindra smittspridning vid kärnkraftverket.

En person har smittats av coronaviruset vid Nestes raffinaderi i Sköldvik i Borgå. Itäväylä skrev först om nyheten på torsdagen. Ett samtal till Hannele Jakosuo-Jansson, personal-, säkerhets- och införskaffningschef vid Neste, visar att nyheten är korrekt.

– Det stämmer att vi har ett fall i Sköldvik. Saken bekräftades i går (onsdagen, red. anm.). Situationen är under kontroll, och arbetet fortsätter som normalt vid raffinaderiet. Ett fåtal personer har varit i närkontakt med den smittade, och de är i hemkarantän, säger Jakosuo-Jansson.

Jakosuo-Jansson vill inte uppge om personen rest i något smittområde, eller om någon närstående gjort det.

Meningen är också att starta en större avställning på påsken, ett projekt som planerats sedan 2016 och som ska föra med sig mellan 5 000 och 6 000 gästarbetare från olika håll i världen. Hela processen tar omkring tre månader att slutföra. Det är oklart vad som händer med de planerade servicearbetena i och med den pågående pandemin.

– Vi har en separat ledningsgrupp som jobbat med den och gjort olika planer för olika scenarier. Saken diskuteras varje dag i takt med att situationen förändras. I nuläget förändras den timme för timme. De senaste 24 timmarna har ändrat på mycket.

I nuläget finns inga beslut kring huruvida avställningen till exempel flyttas.

– Vi fattar beslut inom de närmaste dagarna, säger Jakosuo-Jansson.

Hon poängterar att avställningen och den pågående pandemin oavsett inte ska orsaka problem för vare sig bolaget eller bränsleförsörjningen i Finland. Bolaget har en rad planer för hur man går vidare, där man också gör riskanalyser kring säkerhet, bolagets fortsatta verksamhet och försörjningsberedskap.

– Neste gör inget utan att granska riskerna noggrant. Saken är under kontroll.

Hästholmen på alerten

Vid Fortum och kärnkraftverket på Hästholmen säger biträdande kraftverkschef Thomas Buddas att man har gjort förberedelser för en möjlig epidemi bland de anställda. Han konstaterar att kraftverket är en viktig del av den finländska energiproduktionen och att målet har varit att minimera riskerna. I regel följer Fortum och Lovisa kraftverk rekommendationer från WHO och nationella hälsomyndigheter. Man rekommenderar att undvika flygresor och deltagande i evenemang med större deltagarantal.

Han nämner att Fortum har goda förutsättningar att arrangera videomöten och att de också rekommenderas också att användas i första hand.

– Statsrådets kansli för ägarstyrning har också bett bolag att göra förberedelser för att säkerställa att verksamheten kan bedrivas även under möjliga undantagslägen, som till exempel pandemin, säger Buddas.

Bolaget har gått in för ett antal konkreta åtgärder, däribland att förbjuda allmänna besök till kraftverket och större fokus på städningen på områden där folk rör sig.

– Också besök i arbetets tecken ska vara mycket väl motiverade. I praktiken ligger besöken nära noll. Vi har också minskat på resandet. Men vi har stadigvarande entreprenörer som jobbar på området.

Till en del kan personalen vid behov också jobba på distans – något som ändå inte ändå gäller en stor del av kraftverkets personal som säkerställer drift, underhåll och säkerhet. Buddas uppger att en del av personalen jobbar i skiften på 12 timmar, och att systemet naturligtvis är planerat för att kunna ta in ersättare vid sjukdomsfall.

– Vi har också personer som har licens för bägge stationer, som kan tura vid både Lovisa 1 och Lovisa 2. Det finns backup.

Han understryker att man på kraftverket har planer för olika undantagslägen och scenarion, däribland att ett flertal personer kan insjukna utan att det riskerar säkerheten och produktionen – och att det oavsett måste finnas personal på kraftverket om det producerar el eller inte.

ÅTGÄRDER. Fortum har bland annat begränsat besöken vid kärnkraftverket på Hästholmen. Bild: Arkiv

Byter bränsle

Ett frågetecken är avställningen, alltså de omfattande servicearbeten som ska äga rum i augusti. Meningen är då bland annat att byta ut en del av bränslet, och Buddas uppger att man nu följer med pandemins framfart för att ta reda på huruvida den kan ha inverkan på de kommande arbetena.

– Vi lever en dag i sänder, och vi ser vad regeringen säger. Avställningen är inplanerad för i höst, och då körs anläggningen ner för bränslebyte i varje fall. Det är inte ett alternativ att köra vidare utan avställning.

Han poängterar att det finns krav på underhåll, inspektioner och tester, och att just den kommande avställningen för med sig ganska djupgående inspektioner och tester som man i praktiken inte kan skjuta på.

– I nuläget kan vi inte säga hur läget är i höst. Vi får hoppas att pandemin är över till dess. Vi följer med läget och uppdaterar planerna kring avställningen vid behov.