Ett andligt ankare invigdes

INTÅG. Biskop Björn Vikström från Borgå stift och biskop Teemu Laajasalo från Helsingfors stift vigde in kyrkan i Söderkulla på söndagen. Framför biskoparna går kyrkoherdarna Helen Liljeström och Juha Ilonen från svenska respektive finska församlingen i Sibbo. Bild: Kristoffer Åberg

En kyrka i Söderkulla har planerats länge, redan på 1940-talet startade en insamling, som blev en kyrkklocka i Hangelby kapell. Men nu har Söderkulla kyrka invigts, av två biskopar och en stor uppslutning församlingsmedlemmar.

Redan en och en halv timme innan invigningsmässan skulle börja var de första besökarna på plats. De fick sittplats inne i församlingssalen, de som kom senare fick ta plats i barn- och ungdomssalen i nedre våningen. Inbjudna gäster lade beslag på så gott som alla stolar i kyrksalen och resten fick bänka sig i det stora tältet på gården där man kunde följa med händelserna inne i kyrkan på en stor skärm.

Uppskattningsvis 500 Sibbobor tog del av invigningen på ort och ställe.

– Vi var här redan litet efter klockan nio, men då fanns det plats bara här ute, säger Margareta och Gustav Wikström.

– Det här är en stor dag och det verkar vara en bra satsning, välplacerade kyrkoskattepengar.

Tvåspråkigt

Borgå stifts biskop Björn Vikström och Helsingfors stifts biskop Teemu Laajasalo förrättade invigningen. Hela festmässan gick på två språk, mycket jämlikt.

HÖGT I TAK. Det är inte bara bildlikt talat som det är högt i tak i nya Söderkulla kyrka. Bild: Kristoffer Åberg

Sibboförsamlingarnas kyrkoherdar, Helene Liljeström och Juha Ilonen , stod sida vid sida eller talade i tur och ordning. De båda församlingarnas kaplaner, pastorer, kantorer och lekmän deltog alla på sitt eget modersmål i mässan som blev en stilig och samordnad helhet.

– Kyrkan förflyttas i samhället i dag allt mer ut i periferin, sa Laajasalo i sin predikan. Därför är det så uppmuntrande att i dag kunna inviga en helt ny kyrka i en kommundel som växer allt mer. Jag hoppas och tror att Söderkulla kyrka kommer att bli en del av mångas livshistoria.

Vikström talade om kärleken.

– Kärlek är att investera i sådant som inte bär sig men som man blir buren av.

– Här i Sibbo vågar ni tro på framtiden, det är den här kyrkan ett bevis på. Jag är så glad att kunna stå här i dag och inviga en ny kyrka.

Magnifik kyrka

Efter mässa med nattvard blev det kyrkkaffe och efter det en församlingsfest där bland andra kommundirektör Mikael Grannas talade.

KÖ TILL KYRKKAFFET. Köerna slingrade sig långa, både på insidan och på utsidan av kyrkan. Bild: Kristoffer Åberg

– Det är lätt att vara stolt i dag, sa Grannas. Vi har fått en ny magnifik kyrka i Söderkulla, en kyrka med alla moderna finesser och en god akustik. Jag vill tacka för den fina invigningen, och för den exemplariska tvåspråkigheten. I kommunen klarar vi inte av att vara så här tvåspråkiga.

– Jag hoppas kommun och kyrka kan jobba tillsammans här, bland annat för att skapa trygghet för alla dem som är nyinflyttade i södra Sibbo. Våra unga ska här få lära sig vad det är att vara Sibbobo. Kyrkan blir ett andligt ankare för Söderkulla.

Grannas nämnde också Helsingfors annektering av Landbo och Östersundom för nästan tio år sedan.

– Kommunen förlorade bland annat en skola, församlingarna förlorade en kyrka, en begravningsplats och en församlingssal.

– Utan annekteringen skulle vi inte vara där vi är i dag. Sibbo började växa på allvar, vi bygger nya skolor, församlingen har byggt en ny kyrka. I dag växer Sibbo, medan Östersundom är en ort som stagnerat.

Ett längre reportage från kyrkinvigningen kan ni läsa i tidningen Östnyland 28.8.

Mer läsning