Etiskt försvarbar marknadsföring?

Det är med en besk smak i munnen som jag – igen –river itu den flashiga broschyren med ett färdigt ifyllt inbetalningskort.

Om man samlar in medel för välgörande ändamål verkar alla medel vara tillåtna.Samtalen från telefonförsäljare brukar av någon orsak komma i vågor, när en ringt kommer ofta flera samtal under samma vec...