Etelä-Suomen Media samarbetsförhandlar

Tidningskoncernen Etelä-Suomen Media Oy samarbetsförhandlar och siktar på att spara 1 miljon euro. Organisera om arbetet och spara som mest nio årsverken är en del av sparplanen. Bild: Kristoffer Åberg

Tidningskonglomeratet Etelä-Suomen Media Oy utvecklar och förnyar verksamheten. Samtidigt inleds samarbetsförhandlingar som berör upp till nio årsverken.

Etelä-Suomen Media Oy äger sammanlagt 18 tryckta tidningar, bland dem fyra östnyländska titlar: Sipoon Sanomat, Uusimaa, Loviisan Sanomat och tvåspråkiga Pyttisbladet. Tidningsjättens publiceringskanaler omfattar också 15 webbmedier och bolaget som helhet har cirka 200 anställda.

Mediehuset gick i onsdags ut med uppgifter om att man inleder samarbetsförhandlingar som berör nio årsverken som mest, och gäller samtliga personalgrupper. Sparmålet ligger på cirka 1 miljon euro på årsnivå.

Som orsak anges strukturella förändringar i tidningsbranschen, att coronapandemin accelererat förändringarna på mediefältet. Speciellt hårt har viruset gått åt annonsmängden, som minskat drastiskt sedan våren.

Målet är att förnya organisationen så att den bättre motsvarar mediekonsumenterna behov. Efterfrågan på kvalitativ lokaljournalistik är större än någonsin, och som ett led i förnyelserna ingår ny teknik, både när det gäller tryckta produkter och webbmedia.

Etelä-Suomen Media Oy är en del av mediekoncernen Mediatalo Keskisuomalainen.

Mer läsning