Erik Hippi fick nyinstiftat jazzstipendium

STIPENDIAT. Saxofonisten och klarinettisten Erik Hippi är den första att få musikstipendiet som Jordan Wilson och Thomas Törnroos instiftat för unga musiker med rötter i Borgå. Bild: Thomas Törnroos

Saxofonisten och klarinettisten Erik Hippi är den första att ta emot Jordan Wilsons och Thomas Törnroos nyligen instiftade stipendium som delas ut till en framstående ung musiker med rötter i Borgå.

Erik Hippi har studerat bland annat vid Borgånejdens musikinstitut och medverkat i Borgå Big Band, Borgå Blåsorkester och många mindre band och orkestrar. För tillfället spelar han bland annat i Boston Promenade Big Band i Helsingfors och undervisar vid Borgånejdens musikinstituts Sibboenhet. I samband med lördagens jazzbrunch på Café Rongo uppträdde den färska stipendiaten inför en fulltalig kafépublik.

Med ett återkommande musikstipendium hoppas instiftarna Jordan Wilson och Thomas Törnroos på att kunna locka yrkesmusiker tillbaka till hemstaden: grundutbildningen inom musik är bra i Borgå, men vill man studera vidare måste man söka sig till en utbildning på annat håll.

Stipendiet finns ännu inte utan medlen samlas in under höstens lopp. Jordan Wilson har tagit fram ett specialkaffe i sitt hantverksrosteri Keakoffe. Kaffepåsarna pryds av jazzkatterna som Thomas Törnroos ritat för inför Porvoo Jazz Festival som ordnades i helgen. Försäljningen av kaffet pågår till dagarna före jul. Produkten går att köpa från Café Rongo och via KeaKoffee. ÖN

Mer läsning